poniedziałek, 25 czerwca 2018
Imieniny: Łucji i Wilhelma

25 czerwca 2018

Imieniny

  • Łucji i Wilhelma

26 czerwca 2018

Imieniny

  • Jana i Pawła

27 czerwca 2018

Imieniny

  • Marii i Władysława

28 czerwca 2018

Imieniny

  • Leona i Ireneusza

 

Konkurs - Czyste Powietrze Tczewa 2018

Zapoznaj się ze szczegółami


Konkurs - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew - edycja 2018

Zapoznaj się ze szczegółami

 

 

Projekty dofinansowane
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

 

 Strona internetowa WFOŚiGW - www.wfos.gdansk.pl

 

PROJEKT: Czyste powietrze Tczewa - edycja 2017

PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017).

PROJEKT: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew - edycja 2017

PROGRAM: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017)

PROJEKT: Czyste Powietrze Tczewa 2016
PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016).

PROJEKT: Czyste Powietrze Tczewa 2015
PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015).

PROJEKT: Czyste powietrze Tczewa.
PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2014)

PROJEKT: Czyste powietrze Tczewa.
PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2013)

PROJEKT: Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie.
PROGRAM: System Zielonych Inwestycji

ABC o azbeście (ulotka pdf)

 

AZBESTOWE ARCHIWUMInformacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Beneficjenta w latach ubiegłych:

1.Całkowity koszt zrealizowanych zadań - przed rokiem 2017 nie realizowano zadań

b)Kwota uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku - przed rokiem 2017 nie realizowano zadań

c)Kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny - przed rokiem 2017 nie realizowano zadań

d)Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg] - przed rokiem 2017 nie realizowano zadań

e)Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg] z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku - przed rokiem 2017 nie realizowano zadań

f) Okres realizacji zadań - Przed rokiem 2017 nie realizowano zadań - ABC O AZBEŚCIE

 

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013